Ponentes

Igor Zorrakin


Zerbitzu teknikoetako arkitekto burua. Durangoko Udala

2000. urtean, Durangoko Udaleko Bulego Teknikoan hasi zen lanean, Hirigintza Diziplinako Zerbitzuko Arkitekto. Udalean, halaber,

Arkitektura proiektuetako eta Udalaren planeamendu eta kudeaketa tresnetako laguntzailea ere bada, esaterako, Durangoko Udal Liburutegiaren proiektua eta obra zuzendaritzan (2006-2009 urteak) edo Durangoko Planeamenduko Arau Subsidiarioetan

(2000-2005 urteak). 2012tik, Durangoko Udaleko Bulego Teknikoko burua da, zerbitzu eginkizunetan, eta kargu horretan egonda planeamendu orokorren hainbat aldaketa sustatu ditu, bai eta garapen planak, eta hiri birgaitzerako eta hirigintzako kudeaketa eta egikaritze planak ere.

Une honetan, Durangoko Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren teknikari arduraduna da.