Ponentes

María José Sanz

Klima-aldaketa ikergaiko zuzendari zientifikoa (BC3). Klima-aldaketari buruzko Gobernuarteko Taldeko kidea (IPCC)

Ekofisiologian doktorea Valentziako Unibertsitatetik. Valentzia, Espainia (1991). Doktorego osteko egonaldia eta Fakultateko Irakasle Ondokoa eta EPAko kidea Arizonako Estatuko Unibertsitatean (1991-1002). Bertan, kargu hauek izan zituen: Aire Kutsaduraren Efektuen eta Karbono Zikloaren Programaren koordinatzailea Azterlan Mediterraneoen Zentroan (CEAM), 1993tik 2006ra; Programen Kide Seniorra eta Taldeko Burua, Metodoen, Datuen eta Analisien Programaren Gai Sektorialen Atala, Nazio Batuen Klima Aldaketari buruzko Esparru Konbentzioaren (UNFCC) Idazkaritza (2007-2007), KP LULUCF, REDD+ eta Nekazaritzari buruzko negoziazioetan lagunduz; Zaragozako Klima Aldaketari buruzko Ikerketa Institutuko Zuzendari Zientifikoa (I2C2)(2011); FAOko Baso Saileko UNREDD Programaren MRV taldearen koordinatzailea (2011-2015); gaur egun, Basque Centre for Cimate Change (BC3) Zentroaren Zuzendari Zientifikoa eta Ikerbasqueko irakaslea da.

IPCC 5ARs-en autore nagusia (III. liburukia); IPCCren Klima Aldaketa eta Lurrari buruzko Txosten Bereziaren berrikuspen-editorea; 2003 IPCC GPC, 2006 IPCC GL eta 2014 IPCC Kiotoko Gehigarriaren autore nagusia; IPCCren hezeguneei buruzko 2014ko Gehigarriaren berrikuspen-editorea; eta BEGen inbentarioen gidalerroen IPCCren 2006ko berrikuspenaren 2019ko autore nagusia. IPCCren BEG inbentarioen lantaldearen isurketa-faktoreen datu-basearen partaidea (206-2007, 2016etik orain arte). IPCCren kolaboratzaile gisa, Bakearen Nobel Saria jaso zuen 2007an. 2019an, Valentziako Erkidegoaren Merezimendu Zientifikoaren aitortza jaso zuen.

2007an, UNFCCC CDMren Batzorde Exekutiboaren partaidea izan zen (EB ordezkatuz) eta Basosoiltze eta Basoberritzearen Lantaldeko presidenteordea ere bai (A/R WG). Gaur egun, Basoen Behatoki Globalaren Ekimeneko (GFOI) MGHren Aholku Taldeko Presidentea da, eta EBko Klimari buruzko Ekimen Bateratuaren Programaren (JPI) Diziplinarteko Aholku Batzordearen presidentziako kidea. Espainiako Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren aholkularia da 2030erako Energia eta Klima-aldaketari buruzko Plan Integralaren eta 2050 Klima-aldaketaren LTSren inpaktu ekonomikoen ebaluaziorako. Halaber, Klimaren Funts Berdearekin, FAOrekin eta UNFCCCren Idazkaritzarekin lan egin zuen gai zientifiko-teknikoetan.

300 argitalpen baino gehiago ditu, batez ere airearen kutsadurari eta klima-aldaketari buruzkoak; 100 aldizkari indexatu baino gehiago; 40 txosten zientifiko SCIn sartuta ez dauden aldizkaritan; 150 hitzaldi-txosten eta –erregistro baino gehiago; 23 liburu-kapitulu; 10 liburu; 36 txosten tekniko.

Espezializazio-arloak: Ekofisiologia. Airearen kutsaduraren efektuak hainbat landare motatan. Dinamika eta kimika atmosferikoa. Nitrogeno eta karbonoaren zikloak. Berotegi-efektuko gasak eta horiekin lotutako beste batzuk. Nekazaritza, LULUCF eta REDD+. Klima-aldaketa, oinarri zientifikoak, alde anitzeko prozesuak, politikak eta neurriak. Airearen kutsadurarekin lotutako politika- eta erregulazio-esparruak.